Murang Gamot sa Paso na Pwede Mong Makuha sa Bahay


ad

Ang paso ay isa sa mga pangkaraniwang injury na nakukuha sa loob ng bahay, lalo na a mga bata. Kaya naman, hindi nakapagtatakang naghahanap ka ng gamot sa paso. Ang paso ay isang malalang pagkasira ng balat na ikinamamatay ng mga selula ng balat. Karamihan sa mga tao ay gumagaling sa pinsala na dala ng paso ng hindi nagkakaroon ng seryosong mga kumplikasyon, depende sa dahilan ng injury. Karamihan sa mga malalang kaso ng paso ay nangangailangan ng seryosong medikal na atensyon para maiwasan ang mga kumplikasyon at kamatayan.

Ang bahagyang mga paso ay iyong sumisira lamang sa ibabaw na bahagi ng balat na siyang dahilan ng pamumula at pananakit. Ito ay ang tinatawag na first degree burns o superficial burns. Pwede itong mangyari saiyo sa pamamagitan ng pagkakahantad sa mainit na tubig o bagay, singaw o matagal na pagkabilad sa araw.

Ang ganitong mga paso ay sanhi ng pagkakaroon ng mga paltos kung hindi magamot ng maaga. Maraming mga gamot sa paso ang pwedeng gamitin para gumaling at humupa ang sakit ng paso. Ang bahagyang mga paso ay gagaling sa loob lamang ng ilang araw hanggang sa tatlong linggo.

Gamot sa paso

Para hindi ka na mahirapan sa paghahanap, naglista kami ng mabisang gamot sa paso na pwede mong gawin kahit nasa bahay ka lang. Narito ang mga gamot sa paso, kasama na ang mga halamang gamot na pwede mong gamitin.

Malamig na tubig. Ang malamig na tubig ang pinakamagaling na gamot sa paso. Pigilan ang pagkalat ng paso sa pamamagitan ng pagbuhos ng malamig na tubig sa lugar ng paso sa loob ng ilang minuto.

Pwede kang maglagay ng cold compress sa apektadong bahagi ng paso. Gawin ang pamamaraang ito ng ilang ulit sa loob ng isang araw para maibsan ang pananakit ng paso. Huwag kang gagamit ng yelo sapagkat pipigilan nito ang tamang pagdaloy ng dugo, na sa huli ay sisira sa mga tissues sa lugar ng paso.

Hilaw na patatas. Ang hilaw na patatas ay ginagamit bilang gamot sa paso dahil sa taglay nitong anti-irritating properties. May kakayahan itong ibsan ang pananakit at bawasan ang posibilidad na magkaroon ng pamamaltos.

Humiwa ng isang piraso ng hilaw na patatas at ipahid ito sa paso, na sinisigurado na ang katas ng patatas ay tumatama sa lugar ng paso.

Pwede mong kayudin ang patatas at ilagay ito sa lugar ng paso sa loob ng 15 minuto. Para sa magandang resulta, gawin ang pamamaraang ito pagkatapos lamang na ikaw ay mapaso.

Suka. Ang suka ay may astringent at antiseptic property kaya ito ay mainam na gamot sa paso at sa impeksyon na maaaring kasunod nito.

Ihalo ang putting suka o apple cider vinegar sa kaparejong dami ng tubig. Gamitin ang solusyong ito bilang panghugas ng paso.

Pagkatapos, takpan ang sugat ng paso ng tela na binabad sa tubig na may suka. Palitan ito tuwing dalawa o tatlong oras.

Katas ng sibuyas. Ang katas ng sibuyas ay may mga sangkap na gamot sa paso tulad ng quercetin. Ito ay nakakatulong sa pagpapagaling ng paso at pagbabawas ng posibilidad na magkaroon ng paltos.

Maghiwa ng sariwang sibuyas at ipatong ito sa paso. Gumamit lamang ng sariwang sibuyas, sa loob lamang ng ilang minuto, naiwawala ng sibuyas ang sangkap nito na gamot sa paso.


ad