Pag-unawa sa Low Blood Pressure: Pagsusuri at Gamot sa Lowblood


ad

Sa artikulong ito, pag-uusapan natin ang mga paraan kung paano mo malalaman na ikaw ay lowblood. Iisa-isahin din natin ang mga gamot sa lowblood.

Paano malalaman na lowblood

Ang low blood pressure o mas kilala ng Pinoy sa tawag na lowblood ay hindi naman palaging palatandaan ng isang seryosong problema. Pero kung ikaw ay may sintomas ng lowblood, ang iyong doktor ay magsusuri sa kondisyon mo para malaman kung ano talaga ang sanhi. Ang sintomas na katulad ng pagkahilo at pagiging magaan ang ulo kapag ikaw tumayo ng bigla galing sa pagkakaupo o pagkakahiga ay maaaring senyales ng kondisyong tinatawag na postural hypotension. Napakarami ng mga maaaring dahilan ng sintomas na ito. Importante na matukoy ang dahilan ng lowblood para malapatan ng tamang gamot.

Titingnan ng doktor ang iyong medikal na record, edad, mga sintomas, at mga kundisyon na kung saan nagpapakita ang ganitong mga sintomas. Magsasagawa ang doktor ng pisikal na pagsusuri at paulit-ulit na titingnan ang iyong blood pressure at pulse rate, matapos na ikaw ay mahiga at makapagpahinga ng ilang minuto, matapos na ikaw ay tumayo, at sa loob ng ilang minuto na ikaw ay nakatayo ng tahimik.

May ilan pang mga pagsusuri na maaaring isagawa tulad ng ECG o electrocardiogram para sukatin ang iyong heart rate at rhythm at ang echocardiogram, isang uri ng ultrasound na tumitingin sa puso. Baka kailangan mong kuhanan ng dugo para sa bllod test para makita ang posibleng anemia o problema sa blood sugar.

Ano ang gamot sa lowblood

Para sa karamihan, ang chronic low blood pressure ay maaaring epektibong magamot sa pamamagitan ng tamang diyeta at pagbabago sa lifestyle.

Depende sa dahilan ng iyong sintomas ng low blood, ang iyong doktor ay maaaring magsabi saiyo na pataasin ang iyong blood pressure sa pamamagitan ng pagsagawa ng simpleng mga hakbang katulad ng mga sumusunod:

  • Pagkain ng maaalat na pagkain
  • Paginom ng maraming tubig
  • Bawasan ang pag inom ng alak
  • Uminom ng maraming fluid lalo na kung mainit ang panahon o kaya ay nagkasakit dahil sa virus tulad na lamang ng sipon o trangkaso

Magpa-checkup ka sa doktor mo para makita ang posibleng gamot sa lowblood na dapat na iriseta saiyo. Titingnan niya rin kung ang kasalukuyang mga gamot mo ay siyang dahilan ng iyong low blood.

Huwag ding kalimutan na regular na mag ehersisyo para maging normal ang serkulasyon ng dugo mo.

Mag-ingat sa biglang pagtayo o biglang pag-upo. Para mapaganda ang iyong sirkulasyon. Ikilos ang mga paa at tuhod ng ilang ulit bago ka tumayo. Gawin ang pagtayo ng dahan dahan. Kapag babangon ka naman sa higaan, umupo ng tuwid sa gilid ng hingaan sa loob ng ilang minuto bago ka tumayo ng marahan.

Iangat mo ang iyong ulo sa pamamagitan ng paglagay ng dobleng unan sa ulo mo.

Iwasan ang pagbubuhat ng mabibigat. Huwag umiri ng sobra kapag nasa kobeta. Iwasan ang pagtayo ng napakatagal.

Iwasan ang matagal na pagkakahantad sa mainit na tubig tulad ng hot shower o mga spa. Kapag nahihilo ka habang naliligo, maupo ka agad. Makatutulong kung meron kang silya na palaging nakatambay sa paliguan para kung kailangan mong maupo, maiiwasan mo ang pagkabagok ng iyong ulo.

Para makaiwas sa mga problema na dala ng low blood at mabasan ang mga kaso ng pagkakahilo, subukang kumain ng kaunti, subalit mas mataming ulit. Bawasana ang pagkain ng carbohydrates. Magpahinga matapos kumain. Iwasan ang pag inom ng gamot sa high blood bago kumain.


ad