Gamot na Pampatulog: Ang Lunas sa mga Hindi Makatulog!


ad

Ang artikulong ito ay tatalakay sa mga impormasyon tungkol sa insomnia at kung ano ang mga gamot pampatulog na pwede mong makuha kung ikaw ay kasalukuyang pinahihirapan ng sakit na insomnia.

Gamot sa di makatulog

Ano nga ba ang gamot sa di makatulog? Ang pagbago sa mga kaugalian mo sa pagtulog at pagresolba sa mga isyu na maaaring kaugnay ng pagkakaroon mo ng insomnia tulad ng stress, sakit o mga gamot na iniinom, ay maaaring siyang solusyon sa mga taong hindi makatulog. Kung ang mga paraang ito ay hindi epektibo sa iyo, ang doktor mo ay maaaring magrekomenda ng isang partikular na therapy o gamot para matulungan kang maging relax at makatulog.

Theraphy para sa mga hindi makatulog

Ang cognitive behavioral therapy para sa insomnia ay makakatulong saiyo na kontrolin o alisin ang mga negatibong kaisipan at mga aksyon na nagpapanatili saiyong gising sa gabi. Ito ay inirerekomenda bilang unang hakbang bilang gamot sa di makatulog. Kadalasan, ang therapy na ito ay kasing epektibo, o mas epektibo pa nga sa mga gamot pampatulog na irinirekomenda ng mga doktor.

Ang cognitive na bahagi ng therapy na ito ay magtuturo sa pasyente na matukoy at mabago ang mga paniniwala na nakakaapekto sa pagtulog. Makakatulong din ito na makontrol ang negatibong mga kaisipan at mga pag-aalala na nagpapanatiling gising sa pasyente. Aalisin din nito ang siklo na maaaring mabuo dahil sa pag-aalala mong hindi ka nanaman makakatulog.

Ang behavioral na bahagi ng therapy ay makatutulong naman para magkaroon ka ng magagandang kaugalian sa pagtulog at makaiwas sa mga gawaing pwedeng makahadlang sa pagkakaroon mo ng magandang tulog.

Ang stimulus control therapy ay isang pamamaraan na nakatutulong para maaalis ang mga kundisyon sa utak na humahadlang sa pagtulog. Halimbawa, malamang na turuan ka na magkaroon ng eksaktong oras ng pagtulog at paggising at pag-iwas sa pagtulog ng araw, paggamit lamang sa higaan bilang lugar ng pagtulog at pag-alis sa higaan kung hindi ka makatulog sa loob ng 20 minuto, pagbalik lamang diro kung ikaw ay naaantok na.

Mga pamamaraan o teknik para makatulog

Ang pagrerelax ay ang dahan-dahang pag rerelax ng mga kalamnan at pagsasagawa ng ehersisyo sa paghinga ay nakakatulong para mabawasan ang pag-aalala bago matulog. Ang pagsasagawa ng mga teknik na itoay makakatulong para makontrol mo ang iyong paghinga, pintig ng puso, tension sa mga kalamnan at ang pangkalahatang pakiramdam para ikaw ay marelax.

Pagbawas ng oras ng pagtulog. Ang therapy na ito ay siyang mag-oobliga saiyo na bawasan ang iyong pagtulog lalo na sa araw, para maiwasan ang kakulangan sa pagtulog dahil sa pakiramdam ng pagkapagod kapag gabi. Kapag nagging maaayos na ang iyong pagtulog, pwede mo nang ibalik ang dati mong rutina.

Pananatiling gising ng diwa. Ang teknik na ito ay naglalayong bawasan ang iyong pangamba at pag-aalala baka hindi ka nanaman makakatulog na siyang dahilan kung bakit hindi ka makatulog. Mahiga ka at subukan mong hindi matulog kaysa pilitin mong matulog, maaantok ka at tiyak na makakatulog ka sa pamamaraang ito.

Ang iyong doktor ay maaaring magrekomenda ng iba pang mga pamamaraan may kauganayan sa lifestyle at kapaligiran para masanay ka sa mga kaugaliang tutulong saiyo na magkaroon ng magandang tulog at pagka-alerto tuwing araw.

Iniriresetang pampatulog na gamot

Ang mga iniriresetang pampatulog na gamot ay isa sa pinaka epektibong mga pamamaraan para makatulog o manatiling tulog. Kadalasan, hindi inirirekomenda ng mga doktor ang pag-asa na lamang sa pag-inom ng sleeping pill para makatulog pagkaraan ng ilang lingo, ngunit ang ilan sa mga ito ay aprobado para sa pangmatagalang paggamit.

Ang mga gamot pampatulog na ito ay maaaring may side effects tulad ng panghihina sa araw at biglaang pagkakatumba. Ang mga gamot na ito ay nakaka-adik, kaya kailangan mong makipag-usap sa doktor mo tungkol sa paraang ito ng panggagamot para sa mga hindi makatulog at sa posibleng mga side effects nito saiyo.

Over-the-counter na mga gamot pampatulog

May mga gamot pampatulog na pwede mong bilhin kahit wala kang reseta galing sa doktor. Ito ay maaaring naglalaman ng antihistamine na maaaring magpaantok saiyo, subalit hindi ito dinisenyo para sa pangmatagalang paggamit. Makipag-usap sa doktor bago ka uminom ng alinman sa mga ito dahil sa pwede itong magkaroon ng mga side effects tulad ng pagkaantok kahit araw, pagkahilo, pagkalito at kahirapan sa pag-ihi, na maaaring maging malubha kung ikaw ay may edad na.

Halamang gamot pampatulog

Maraming tao ang hindi na sumasangguni sa doktor para lunasan ang insomnia, na linalabanan ang insomnia sa sarili nilang mga pamamaraan. Baga man hindi pa gaaanong napag-aaralan ang pagiging ligtas at epektibo ng mga pamamaraang ito, maraming mga sumubok ang nagsasabing epektibo daw ito.

Halimbawa:

Melatonin. Ang melatonin ay isa sa mga over the counter na food supplement para sa mga taong hindi makatulog. Sa pangkalahatan, safe maituturing ang paggamit ng melatonin sa loob ng ilang lingo, subalit wala pang sapat na pag-aaral na nagpapatunay na ito ay talagang epektibong gamot pampatulog, at ang pangmatagalang epekto nito ay hindi pa matukoy.

Dahon ng suha. Ang dahon ng suha ay mataggal nang ginagamit bilang halamang gamot sa mga hindi makatulog dahil sa taglay nitong aroma. Maglaga ng dahon ng suha sa walong tasa ng tubig. Alisin ang dahon sa mainit na tubig at ihalo ito sa isang baldeng tubig para maging maligamgam. Ipaligo ito habang mainit-init pa 30 minuto bago ka mahiga. Ang tawag sa pamamaraang ito ay aroma therapy, sapagkat ang suha ay may taglay na aroma na nakatutulong para maisaayos ang iyong pagtulog.

Acupuncture. May ilang mga ebedensiya na nagpapatunay na ang acupuncture ay nakakatulong sa mga taong hindi makatulog, subalit kailangan pa ng karagdagang mga pag-aaral para lubos itong mapatunayan. Kung naiisip mong gumamit ng acupuncture kasabay ng iba pang mga pamamaraan, kailangan mong makipag-usap sa doktor para sa kanyang rekomendasyon.

Mga dapat tandaan higil sa mga alternatibong gamot pampatulog

Dahil sa hindi naman inuobliga ng pamahalaan ang mga taga gawa ng naturang mga gamot na magpakita ng matatag na mga ebidensiya na pagiging epektibo at ligtas ng kanilang nmga produkto, kailangang makipag-usap ka muna sa doktor mo bago ka uminom ng mga supplements o halamang gamot. Ang ilan sa mga produkto ay maaaring mapaminsala, lalo na kung may iniinom kang maintenance na mga gamot.


ad